کیفیت هدف نیست ، بلکه یک ابزار جهت رسیدن به هدف می باشد. کیفیت یک شعار نیست ، در واقعیت فرهنگ است که باید در تجارت جهان و به خصوص ایران نهادینه شود . ما باید فرهنگ کیفیت رابه فرزندانمان بیاموزیم تا آینده تجارت ایران توامان کیفیت و صداقت و تعهد باشد.

اسکارد با اشراف بر این اصل که کیفیت و تعهد حاصل تلاش گروهی هست نه تلاش فردی، تمام نیروی انسانی خود را برای تحقق این اصل به کار گرفته است.

به عبارت ساده تر میتوان گفت که کیفیت زبان مشترک ما و مشتریست این تنها با صداقت و تعهد ماست که به حقیقت بدل میشود .

حرف آخر اینکهخنده بر لبان مشتری ازثمرات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت است.

دیدگاهتان را بنویسید