نشریه اسکارد

روز جهانی ارتباطات در ایران ایام فیلترینگ بود

روزی که در ایران با تاکید بر شفافیت و جوابگویی به افکار عمومی گرامی داشته شد. این روز که مصادف ۲۷ اردیبهشت است، با حادثه ی دیگری نیز مصادف بود : پرطرفدارترین و محبوبترین پیام رسان شبکه اجتماعی با ۴۵ میلیون کاربر بالاخره بعد از کلی تعارف و آبروداری فیلتر شد.

در این روز جهانی همزمان در کشور عزیزمان، برنامه های مختلفی شامل، سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک، همایش روابط عمومی و صنعت و پنجمین همایش انتخاب ستارگان روابط عمومی و دومین همایش بررسی مسائل و رخدادهای روابط عمومی ایران با همکاری انجمن ها، موسسات و تشکل های فعال دراین حوزه که اغلبا ساختاری دولتی – حکومتی دارند برگزار شد.

روابط عمومی در ایران بنا به ادعای دبیرخانه ی خانه روابط عمومی ایران، عقبه ای ۷۰ ساله دارد، اما آنچه ازین ۷۰ سال بجا مانده، در سطوح کلی ظرفیتی کوچک است که نگران آگاهی ست و بیشتر به برگزاری مراسم و سنجاق نشان و مدال دلخوش است تا ارتقای رضایتمندی ها با معیارهای اصولی و تلاش محسوس بجهت رشد مهارت های  سازمانی در این حیطه.

در حالیکه افکار عمومی برخلاف مسئولان ارشد روابط عمومی، درگیر و دار تغییر نگرش های سنتی و همگام شدن با ابزارهای نوین ارتباطی ست، روز جهانی روابط عمومی در سرتاسر جهان به فکر امکانات بیشتری ست که میخواهد در اختیار مخاطبانش قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید