نشریه اسکارد

صنعتگران برای هم پپسی باز کردند

مراسم روز ملی صنعت در مشهد برگزار شد. البته با شیوه تبلیغاتی غیر ملی. در سال حمایت از کالای ملی، همایش روز ملی صنعت و معدن از سوی خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و با حضور فعالان اقتصادی استانی و کشوری در محل نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد.

ویژگی تبلیغاتی این همایش، تبلیغات مربوط به نوشابه پپسی که برند خارجی ست بود. همایشی که حداقل در ظاهرش هماهنگی با شعار حمایت از کالای ایرانی نداشت. سوال اینجاست: کجای راه هستیم که در برگزاری همایش روز ملی صنعت، اسپانسر برنامه پپسی شده است؟ یعنی حتی یک نفر از جمع اقتصاددانان و صنعتگران برگزار کننده از خودش این سوال را نکرده ست. شرکت کنندگان این همایش ملی با تاکید بر این مهم که معتقدیم می توان با حمایت از کالای ایرانی حجم و میزان بیکاری و همچنین تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی کاست، در کنار تبلیغات اسپانسر همایش مصاحبه کردند.

یک منبع مطلع نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم اظهار داشت :

تبلیغات محیطی برنامه شب گذشته و در واقع هیچکدام از برنامه‌های شب گذشته در اختیار ما نبوده و برنامه در اختیار خانه صنعت و معدن بوده که مجری برنامه بوده است.

این فرد که علیرضا هوشنگ زاده نام دارد مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد است. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند :

تبلیغات را نیز احتمالاً خودشان واگذار کرده‌اند و ما صرفا برنامه‌های نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه را آنجا تبلیغ کرده‌ایم. جشن روز صنعت و معدن سالیان سال است در این مکان برگزار می‌شود اما در مجموع تمامی تبلیغات صورت گرفته برعهده خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به عنوان مجری بوده است.

تماس های خبرگزاری مذکور برای دریافت پاسخ از سوی مسئولین انه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز، همچنان بی پاسخ مانده و این اتفاق به نظر می رسد به دلیل تجمع اسپانسر های سراسری در مراسم هم زمانی بوده است که در تهران برگزار شده است و اعضای دولت و وزرای مربوطه نیز در آن مراسم حضور داشته اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید