هویت سازمانی آژانس تمام خدمات تبلیغاتی اسکارد متشکل از مشتریان وفادار و ارزشمند آن است. اسکارد اصالتا و از ابتدا با همراهی اولین مشتریان خود پا گرفت و با ایجاد ارزش ها و باورهای مشترک با ایشان قدم به عرصه فعالیت تجاری گذاشت .

اسکارد فقط و فقط یک شعار دارد : کیفیت از ما آغاز میشود

راستی و صداقت در کسب و کار ، از قوانین نانوشته ماست و در نهایت بازدهی و بازخورد که از مهمترین دلایل تبلیغات میباشد ،هدف اصلی ما بوده و خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید