دسته بندی ها

هاست لینوکس
 • Product 1

  هاست 500 مگ

  • 500 مگ فضا
  • 75 گیگ ترافیک
  • 10 بانک اطلاعاتی
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 100 تعداد ایمیل
  • نامحدود سایر امکانات
  • لایت اسپید وب‌سرور
  • کنترل پنل cPAnel
  • 50 کشور محل سرور
  • 10 گیگ سرعت شبکه
  • روزانه پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • هارد SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست 1 گیگ

  • 1 گیگ فضا
  • 100 گیگ ترافیک
  • 10 بانک اطلاعاتی
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 100 تعداد ایمیل
  • نامحدود سایر امکانات
  • لایت اسپید وب‌سرور
  • کنترل پنل cPAnel
  • 50 کشور محل سرور
  • 10 گیگ سرعت شبکه
  • روزانه پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • هارد SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست 2 گیگ

  • 2 گیگ فضا
  • 140 گیگ ترافیک
  • 10 بانک اطلاعاتی
  • 10 اکانت اف تی پی
  • 100 تعداد ایمیل
  • نامحدود سایر امکانات
  • لایت اسپید وب‌سرور
  • کنترل پنل cPAnel
  • 50 کشور محل سرور
  • 10 گیگ سرعت شبکه
  • روزانه پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته پشتیبانی
  • هارد SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست 3 گیگ

  • 3 گیگ | فضا
  • 175 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست 5 گیگ

  • 5 گیگ | فضا
  • 250 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست 10 گیگ

  • 10 گیگ | فضا
  • 500 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست 20 گیگ

  • 20 گیگ | فضا
  • 750 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 8

  هاست 30 گیگ

  • 30 گیگ | فضا
  • 750 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 9

  هاست 50 گیگ

  • 50 گیگ | فضا
  • 750 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 10

  هاست 100 گیگ

  • 100 گیگ | فضا
  • 1000 گیگ | ترافیک
  • 10 | بانک اطلاعاتی
  • 10 | اکانت اف تی پی
  • 100 | تعداد ایمیل
  • نامحدود | سایر امکانات
  • لایت اسپید | وب‌سرور
  • کنترل پنل | cPAnel
  • 50 کشور | محل سرور
  • 10 گیگ | سرعت شبکه
  • روزانه | پشتیبان‌گیری
  • 24 ساعته | پشتیبانی
  • هارد | SSD
  • Automatic Install CMS
   Free CDN , SEO , SSL
   4X Faster
   Anti DDOS
   عدم محدودیت رم
   عدم محدودیت سی پیو
  فقط
  100,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 11

  خرید و تمدید دامنه .com

  • دامنه یکساله .com
  فقط
  290,000/yr
  290,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید