ارزش مشترک می تواند شکل سرمایه داری و رابطه آن با جامعه را تغییر دهد و می تواند پیشرانه موج  رشد بهره وری و نوآوری در اقتصاد جهانی باشد.

ایجاد ارزش های مشترک بین یک سازمان و مشتریانش میتواند رابطه مستقیمی با مفهوم جدید : اقتصاد تجربه ،  داشته باشد.

در اقتصاد تجربه مصرف کننده با عنوان مهمان شناخته شده و محصول نیز ترکیبی از کالاها، خدمات و تجربیات است که رسالت بنیادی آن ایجاد ارزش برای مصرف کننده یا مهمان است.

در اقتصاد تجربه، ضمن ایجاد فضایی مناسب برای تعامل و مشارکت مشتریان هدف، اقدام به طراحی تجربه میشود که در سطح ایده آل ، در طی این فرآیند تجربه هایی طراحی خواهند شد که همانند یک محصول در بازار عرضه شده و مشتری حاضر به پرداخت پول کند. اقتصاد تجربه به معنای سرگرمی، تغذیه کردن یا به هیجان آوردن مشتری نیست، بلکه کسب و کارها باید نقشی معنادار در کمک به مصرف کننده برای یافتن راه حل مورد خود و ایجاد زمینه برای آن ایفا کنند.

در اینجا مفهوم اقتصاد تجربه همان ایجاد ارزهای عالی با مشتری است که باعث به وجود آمدن دنیای بسیار خلاقانه ای در تجارت خواهد شد.

ما سعی بر آن داریم در این صنعت پیشرو باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید