چرا برنامه تبلیغاتی؟

کمپین تبلیغاتی موثرترین ، سریع ترین واقتصادی ترین روش برای پیشبرد فروش محصولات و خدما ت شماسـت،به دلیل وجود برنـامه ریزی دقـیق، بودجه بندی منا سب و ایجاد یک پیام قوی و یک دست برای مخاطبین، اسکارد به مشتریان خود توصیه میکند که به فعالیت ھا ی تبلیغاتی خود به شـکل یک کمپین نگاه کنند.تجربه نشان داده است که این روش باعث کاھش محسوس ھزینه ھای تبلیغاتی میگردد، چرا که دیدگاھی مشترک برای استودیو، مشتری و مخاطب ایجاد نموده و از دوباره کاری جلوگیری میکند.

بصورت عملی ارائه کمپین با متد اسکارد منجر به در اختیار داشتن امتیازات ذیل میباشد :

تقو یت روابط عموم ی با روش ھای موثر و ارزان قیمت

یکدست کردن شخ صیت گرافیکی موسسه یا محصول

اجر ای انواع رسانه ھای مختلف ب ته به نیاز و بودجه در نظر گرفته شده

اجر ای مجموعه بد ست آمده با بھترین کیفیت و در حداقل زمان تص حیح استراتژی برای حرکات تبلیغاتی بعدی

سود کارفرما را به طور خلاصه می توان در موارد زیر تقسیم نمود :

مشخص بودن بودجه

قابلیت اصلاح در طول مسیر

قابلیت مانور در برابر رقبا

برر سی تاثیر حرکت ھای انجام شده بر روی فروش محصولات و خدمات

فعالیت ھای دپارتمان مشاوره عبارتند از :

طراحی ساختار با اریابی و فروش  برای موسسا ت، شرکت ھا و سازمان ھا گام نخست تا پله آخ ر

ارز یابی و انتخاب متقاضیان در حوزه بازاریابی

مشاوره دوباره چگونگی افزایش فروش

مشاوره در خصو ص انتخاب برند Branding

مشاوره در حوزه ھای Promotion شامل: تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی به روش حرفه ای

قیمت گذاری، چرخه عمر محصول، نحوه توزیع، ارائه محصول جدید به بازار

کمپین توسط اسکارد تدوین و اجرا می شود ، مراحل ارائه کمپین عبارتند از:

ارزیابی بازار- سھم از بازار فعلی آگھی دھنده

تعیین ھدفھای تبلیغات- سھم از بازار مطلوب و مورد درخواست

محاسبات و تعیین بودجه تبلیغات

طرح ریزی گروه خالقیت

طرح ریزی رسانه ھا یا انتخاب رسانه

طرح ریزی گروه طراحی نسخه

آزمایش و بازبینی پیش از انتشار نسخه- نظرسنجی

گروه تولید

نظارت، تصحیح خطاھا، گسترش برنامه تبلیغاتی، مقابله با برنامه تبلیغاتی رقبای تازه

برخی از شرکتھایی که تا بحال به خدمات ما اطمینان کرده اند :

شورای عالی انقالب فرھنـگی . سازمان مرکزی تعاون روستـایی . شرکت کــدبانو (دلپذیر) . سـکو ایران . لوله و اتصـاالت البـرز. ویســتا فـوم . انجمن خیـرین مسکن سـاز . سھنـد آوا الکتریک . دربـھای تمام اتوماتیک گزینـه طالیـی . شـرکت سـازه گستـر سایپــا. مجتمع بین المللی باغ مینو . موسسه ھمشھری. وزارت جھاد کشاورزی. فوالد البرز. شرکـت رشد صنعت نیرو . پوشـاک ھنـگ تن. بازرگـانی فداقی . بنیـاد مسـکن انقـالب اسالمی . پــگاه تھران . موننــکو ایران . لوازم خانـگی پـاکشوما . نشـر شـھر . شیالنه. فروشگاھھای زنجیره ای اتکا . روزنامه تـھران امــروز . مـزدا یدک . پتسا صنعت . واریان ایران . پژوھشگاه علوم و فناوری.باغ کتاب تھران . بـرج ھای طالیی کیش . ایـدنان . مــوسسه آمـوزش عـالی مـاھــان . کاچیران. ایران گام . لوازم خانگی میدیا .ھود کـن.

 

توانمندی های اسکارد

دیجیتال مارکتینگ ثبت دامنه سئو طراحی و پیاده سازی وب میزبانی وب مالتی مدیا ایمیل مارکتینگ طراحی باشگاه مشتریان طراحی گرافیک عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
دیجیتال مارکتینگ ثبت دامنه سئو طراحی و پیاده سازی وب میزبانی وب مالتی مدیا ایمیل مارکتینگ طراحی باشگاه مشتریان طراحی گرافیک عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
کمپین غرفه نمایشگاهی آگهی در مطبوعات چاپ دیجیتال گرایش های نو مشاوره تبلیغاتی فیلم صنعتی چاپ افست هدایای تبلیغاتی پیشبرد و فروش
کمپین تبلیغاتی غرفه نمایشگاهی آگهی در مطبوعات چاپ دیجیتال گرایش های نو مشاوره تبلیغاتی فیلم صنعتی چاپ افست هدایای تبلیغاتی پیشبرد و فروش

یک فکر در مورد “مشاوره تبلیغاتی

  1. سایبان گفت:

    ممنون از مطالب خوبتون. به سایت کوچک
    ما هم سر بزنید

    1. skard گفت:

      سلام و روز بخیر ممنون از لطفتون اتفاقا چه سایت زیبا و مدرنی دارید انشالا پر برکت باشه کسب و کارتون

دیدگاهتان را بنویسید